Eix Fabra Virrei

Eix Fabra Virrei

Els canvis puntuals en l’Ordenança de terrasses entraran en vigor l’1 de gener

3 de gener de 2022

El plenari aprova definitivament la modificació de la normativa, que permetrà guanyar espai en calçada per consolidar les terrasses noves i ampliacions excepcionals que s’hi ha instal·lat arran de la pandèmia.

No hi ha canvis en la resta de l’articulat: es mantindran els apartats vinculats a aspectes com l’atorgament de llicències, les condicions d’accessibilitat i d’implantació a l’espai públic i el règim sancionador.

La previsió és que a l’estiu les terrasses en calçada que continuïn ja disposin del moble homologat obligatori, de manera que el 2022 serà l’any de la desaparició definitiva dels blocs de formigó i elements provisionals dels carrers de la ciutat.

Els restauradors podran sol·licitar fins el 28 de febrer la continuïtat de la terrassa, que estarà condicionada a l’aval tècnic i al compliment dels criteris de l’ordenança de 2018 quant a distàncies, garanties de pas, etc.

Per incentivar i facilitar el canvi, es llançarà una línia de subvencions a la instal·lació de plataformes per un valor total de fins a 4 milions d’euros, amb ajuts de fins a un màxim del 50% del cost del moble.

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament aquest dimecres la modificació de l’Ordenança de terrasses. El text ha rebut els vots a favor del Govern municipal, BCN x Canvi i la regidora no adscrita Marilén Barceló i les abstencions de JxCat, Cs i PP. D’aquesta manera, l’1 de gener entraran en vigor els canvis puntuals que adapten la normativa per consolidar les terrasses excepcionals ubicades en calçada arran de la pandèmia.

El maig de 2020, el consistori va desplegar una sèrie d’actuacions extraordinàries per donar resposta a la crisi sanitària de la COVID-19 amb la instal·lació o ampliació de terrasses, i es prioritzava ubicar-les a la calçada. Es tractava de donar suport a la restauració, afavorir la viabilitat dels establiments i fer-ho de manera compatible amb un espai públic més viu i accessible i el compliment de les mesures sanitàries.

Des d’aleshores, s’ha concedit 3.618 llicències per a noves terrasses i ampliacions excepcionals que han salvat almenys 1.875 llocs de treball, segons un estudi de la Universitat de Barcelona. Del total de nous permisos, 1.483 s’han donat en espais com cordons d’aparcament, carrils de circulació i xamfrans. Això ha suposat la substitució de 2.652 places d’aparcament.

L’actualització puntual de la regulació permetrà que aquestes terrasses puguin passar a ser definitives per donar continuïtat a l’activitat econòmica que generen, i que tinguin una estètica de qualitat i un bon encaix amb el paisatge urbà. I es podrà tirar endavant el procés de retirada dels elements provisionals –blocs de formigó i pivots grocs– per deixar enrere la provisionalitat que va marcar la pandèmia.

Els restauradors que vulguin mantenir les terrasses en calçada hauran de disposar d’un moble-plataforma accessible i segur on col·locar les taules i cadires. Perquè puguin tenir continuïtat, doncs, la modificació de l’Ordenança de terrasses integra els requisits tècnics necessaris per admetre la instal·lació de les plataformes en calçada, afavorir una millor ordenació de l’espai públic i fer possible la retirada definitiva dels blocs de formigó de l’espai pública.

Així doncs, la modificació de l’ordenança busca guanyar espai en calçada per a les terrasses i donar seguretat jurídica als nous mobles. Però no fa canvis en la resta de l’articulat, ja que es mantenen els apartats vinculats al procediment d’atorgament de llicències, el règim sancionador i les condicions d’accessibilitat i d’implantació a l’espai públic, per exemple.

Calendari i properes passes

Un cop ja ha estat aprovada definitivament al plenari, la modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2022. Aleshores, els permisos excepcionals de noves terrasses i ampliacions –que caduquen el 31 de desembre– es prorrogaran automàticament i es fixarà un termini de dos mesos perquè els restauradors puguin demanar-ne la continuïtat. Hi haurà temps fins el 28 de febrer, i si no se sol·licita es considerarà que es renuncia a la terrassa i el consistori la retirarà.

La permanència de la terrassa estarà sempre condicionada a que l’Ajuntament n’aprovi expressament la viabilitat tècnica i al compliment dels criteris marcats per l’ordenança de 2018 pel que fa a accessibilitat, distàncies, garanties de pas pels veïns, etc. Per tant, l’objectiu serà consolidar les terrasses en calçada de forma ordenada, preservant la continuïtat de les terrasses i evitant la dispersió i la fragmentació. Respecte a les de vorera, s’estudiarà cas per cas, seguint els criteris de l’ordenança, amb l’objectiu de preservar la continuïtat de les terrasses, evitar la dispersió i la fragmentació, assegurar el pas i l’accessibilitat i garantir un bon encaix amb l’entorn.

Per controlar l’ocupació de l’espai públic i garantir l’equilibri d’usos, tal com ja preveia el decret d’autoritzacions excepcionals per la COVID, l’Ajuntament denegarà les sol·licituds de llicència en cas de reincidència en la comissió d’infraccions de caràcter greu o molt greu en el termini de sis mesos anteriors al 31 de desembre de 2021. I també es podran denegar si en una àrea determinada s’aprecia una especial saturació d’establiments que posi en perill l’equilibri entre les activitats i les necessitats de la població resident. Aquesta circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant un informe motivat.

I per incentivar i facilitar el canvi, l’Ajuntament llançarà una línia de subvencions a la instal·lació de terrasses en calçada per un valor total de fins a 4 milions d’euros. Només s’hi podran acollir els titulars de terrasses i ampliacions en calçada, i s’atorgaran ajuts de fins a un màxim del 50% de l’import del moble i en funció de la tipologia d’establiment i els requisits de la convocatòria.

Tot plegat, amb l’objectiu final que a l’estiu totes les terrasses en calçada que es consolidin ja disposin de moble. I, per tant, que el 2022 signifiqui la desaparició definitiva dels blocs de formigó dels carrers de la ciutat.

Requisits tècnics per a les terrasses en calçada

Els canvis introduïts, que s’han treballat amb el Gremi de Restauració, els grups municipals i les entitats veïnals, inclouen les especificacions tècniques que hauran de complir les terrasses ubicades en calçada. Bàsicament, es determina que l’ús de plataformes serà obligatori quan la terrassa s’ubiqui total o parcialment a la calçada.

Els mobles hauran d’estar homologats i formar part del Recull d’elements urbans de l’Ajuntament, com els set models codissenyats amb empreses del sector que s’adapten a xamfrà o cordó d’aparcament. Se situaran als espais de calçada confrontants a la vorera com cordons d’aparcament, sempre que no afectin a un carril bici o de transport públic i que no impedeixin el pas de serveis, la utilització dels serveis públics i visualització dels senyals de trànsit i l’accés a pàrquings o equipaments. I caldrà garantir una distància adequada amb els altres elements de l’entorn per garantir l’accessibilitat i la seguretat.

També es regula la col·locació de para-sols –no podrà haver–hi cap punt del para-sol a menys de 20 cm del límit exterior de la plataforma–, i no s’admet l’ús de paravents. Tampoc es podran col·locar jardineres entre la plataforma i la vorera.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Panes Creativos
Inspira't Perruqueria
Hotel Ibis Barcelona Meridiana
Oh! la, la
Bracafé
Anna Sánchez Benestar Integral
Automoto Ilvi
Carregant...
x
X