Eix Fabra Virrei

Eix Fabra Virrei

Llum verda a la implantació de les primeres Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs)

23 d'octubre de 2021

  • Generalitat i Estat espanyol arriben a un acord en el marc de la comissió bilateral que resol les discrepàncies sobre la Llei 15/2020.
  • L’Estat accepta el model de finançament defensat per la Generalitat, basat en quotes obligatòries que tenen la consideració de prestacions patrimonials de caràcter púbic no tributari.
  • L’acord aconseguit implica que no es presentarà recurs d’Inconstitucionalitat contra la norma.
  • La Llei defineix les APEUS com a eines de col·laboració publicoprivada per a la millora de zones de concentració d’activitats empresarials, amb l’objectiu d’incrementar-ne la competitivitat i afavorir-hi la creació d’ocupació.

Llum verda a la implantació de les primeres Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) a Catalunya. En el marc de la comissió bilateral, Generalitat i Estat han resolt les discrepàncies sobre la Llei 15/2020 i s’accepta el model de finançament defensat per la Generalitat. L’acord aconseguit implica que l’Estat no presentarà recurs d’Inconstitucionalitat contra la norma. Les APEUs són instruments de col·laboració públicoprivada per impulsar la modernització i millora de les zones urbanes de concentració d’activitats empresarials, per tal d’incrementar-ne la competitivitat i afavorir-ne la creació d’ocupació.

La subcomissió de seguiment normatiu, prevenció i solució de conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació a la Llei 15/200, de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs), ha acordat resoldre les discrepàncies en relació als articles 2.3a), 8.g) i 25.b) de la llei catalana. L’acord accepta el model de la Generalitat i preveu la incorporació d’una regulació més detallada pel que fa a les contraprestacions econòmiques basades en les aportacions patrimonials públiques no tributàries. També contempla que la Llei reculli que les entitats gestores tinguin la mateixa consideració de poder adjudicador. L’acord, que en els propers dies es publicarà al DOGC i al BOE, respectivament, implica que l’Estat no presentarà recurs d’Inconstitucionalitat contra la norma.

Les APEUS, una eina de millora de la competitivitat de les àrees urbanes

Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) és una àrea geogràfica delimitada, d’un o diversos municipis, on els agents empresarials i l'administració local es posen d’acord per promoure i dinamitzar la zona a partir d’un pla d’acció que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general. 

Les APEUs facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions dels poders públics i potenciant la col·laboració entre agents públics i privats. 

La llei defineix les APEUs com a instruments de col·laboració publicoprivada que persegueixen les finalitats públiques següents: modernització i promoció de determinades zones urbanes; millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada, i mediambientalment eficient, i increment de la competitivitat afavorint la creació de l’ocupació.

L’activitat que duran a terme les APEUs beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que, tot i ser gestionades per entitats de base privada, es constitueixen sota la tutela pública del municipi pel compliment d’aquestes finalitats públiques. És precisament aquest interès públic el que justifica que, un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l’APEU, s’estableixi un règim d’adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

Els destinataris de la llei són els titulars d’activitats econòmiques d’una àrea determinada amb concentració d’establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, a l’abast dels quals es posa una nova classe d’entitat, per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEUs per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.

La direcció general de Comerç, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), posa a l’abast de les entitats municipals i les associacions territorials l’Oficina tècnica d’assessorament per a les APEUs amb l’objectiu de difondre aquest model de gestió, resoldre dubtes al respecte i acompanyar les associacions, empreses i administracions en el desenvolupament d’aquesta nova eina de col·laboració publicoprivada.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Bingo Fabra Centre Asturiano
Patatús
Blau
Casa-Somni
Blau
Centre Veterinari Anima'ls
Calzados el Paseo
Carregant...
x
X