Eix Fabra Virrei

Eix Fabra Virrei

Subvencions per a la instal·lació de terrasses a la calçada

9 d'abril de 2022

En el marc del paquet de mesures i de mobilització de recursos del Pla de Reactivació Econòmica sorgit arran de la COVID-19, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa les subvencions per a la instal·lació de plataformes homologades a la calçada per a les terrasses de la ciutat. Les ajudes, dirigides als establiments de restauració amb espais de terrassa situats a la calçada, es poden sol·licitar del 4 d’abril al 17 de maig de 2022.

Amb l'objectiu de facilitar la presentació de sol·licitud per a aquestes subvencions, aquesta pàgina recull la informació essencial de la convocatòria i respon algunes de les preguntes més freqüents. També es pot consultar la infografia, amb un resum visual de la informació més rellevant a l'hora de sol·licitar les ajudes. Cal recordar que la informació completa es pot trobar al document de la convocatòria i a l'Oficina Virtual de Tràmits.

Quin objectiu tenen?

Arran de la COVID-19, l’activitat dels establiments del sector de la restauració va quedar directament afectada, amb restriccions d’horari i limitacions d’aforament. Per ajudar a afrontar l’impacte econòmic de la crisi i mantenir els llocs de treball, l’Ajuntament de Barcelona va concedir una llicència excepcional per instal·lar espais de terrassa a la calçada.

Ara, amb l’objectiu de consolidar aquests elements i continuar millorant la qualitat de l’espai públic de la ciutat, els establiments amb aquest tipus de terrasses han d’incorporar obligatòriament un dels models de plataformes homologades inclosos al Recull d’elements urbans de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes subvencions pretenen ajudar el sector en la inversió per adquirir aquests nous elements.

A qui es dirigeixen?

Poden optar-hi totes les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’establiments de restauració o assimilats que hagin disposat d’una llicència excepcional de terrassa a la calçada, concedida arran dels decrets excepcionals en el marc de la COVID-19, i que obtinguin llicència per a la instal·lació de terrassa aquest 2022.

Quins requisits cal complir?

Les condicions i requisits imprescindibles per optar-hi són:

 • Haver comptat amb una llicència excepcional per a la instal·lació de terrassa en el marc dels decrets de terrasses excepcionals de la COVID-19.
 • Acreditar la presentació de sol·licitud de nova llicència de terrasses a la calçada, d’acord amb l’Ordenança de terrasses modificada el 23 de desembre de 2021.
 • En el moment de l’abonament de la subvenció sol·licitada, disposar de la nova llicència esmentada al punt anterior.
 • Fer les despeses d’inversió d’implementació de les terrasses en calçada segons els articles 28 bis i 28 ter de l’Ordenança de terrasses, que estipulen les condicions d’instal·lació de la plataforma tenint en compte la seva ubicació.
 • Adequar les despeses d’inversió a l’objecte i la finalitat d’aquesta convocatòria. Alhora, les persones beneficiàries de les subvencions han de complir la resta de requisits, que poden consultar-se al document de la convocatòria.

Quines despeses són subvencionables i quines no?

Es consideren despeses subvencionables:

 • Despeses relacionades amb el subministrament, transport i muntatge de la plataforma d’ampliació de vorera per a la instal·lació d’una terrassa d’acord amb els quatre models homologats.
 • Les despeses tècniques de tramitació i replanteig, ben justificades. S’hi inclouen despeses de gestoria, honoraris de tècnics intervinents, etc.
 • Les despeses d’adquisició de la plataforma obligatòria.

En canvi, no són despeses subvencionables:

 • Els impostos indirectes quan es puguin recuperar o compensar.
 • Els impostos sobre la renda.
 • El cost salarial i el cost de la seguretat social del personal.

Quin import se subvenciona?

La quantia de la subvenció depèn del nombre de taules atorgades per llicència:

 • 2 taules: 3.300 €
 • 3 taules: 4.000 €
 • 4 taules: 4.900 €
 • 5 taules: 5.900 €
 • 6 taules o més: 6.900 €

Quin termini té i com es pot presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds es poden presentar del 4 d’abril al 17 de maig de 2022. Obligatòriament, s’haurà de presentar la documentació següent, que s’explica amb més detall a les bases:

 • El formulari de sol·licitud, disponible aquí.
 • La declaració responsable que s’adjunta a la convocatòria, que es pot descarregar aquí.
 • La documentació identificativa de la persona física o jurídica sol·licitant.
 • Les dades bancàries.

Pel que fa a la presentació de la sol·licitud, les persones físiques o jurídiques ho han de fer de forma telemàtica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits. Excepcionalment, les persones queno estiguin obligades a presentar-la telemàticament, poden fer el tràmit en qualsevol oficina del registre municipal. 

La convocatòria d’aquestes subvencions es fa en règim de concurrència no competitiva, per ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Calzados el Paseo
Luna Seguros
La Retro Vermuteria
Bellas Artes Gutiérrez
Ferreteria Càndida
Panes Creativos
CVM Pisos
Carregant...
x
X